Användarvillkor

Version 1.0

19 februari 2021

Villkoren i detta avtal (”Användarvillkor”) reglerar förhållandet mellan dig och Pragmatic Play (nedan kallat ”Pragmatic Play”, ”oss” eller ”vi”) beträffande din användning av Pragmatic Plays spel, webbplats och andra relaterade tjänster (”tjänsten”). Användning av tjänsten är också föremål för Pragmatic Play integritetspolicy, som ingår i och ska tolkas som en integrerad del av dessa användarvillkor.

Innan du besöker eller använder Tjänsten, som inkluderar all användning av Pragmatic Plays webbplats och spel, måste du acceptera dessa användarvillkor och integritetspolicy. Genom att använda tjänsten anger du att du är 18 år (eller laglig ålder för att spela i den jurisdiktion där du bor, om detta är högre) och att du förstår och accepterar dessa användarvillkor. Om du öppnar tjänsten från en social plattform, till exempel Facebook, måste du följa deras användarvillkor och våra användarvillkor.

Genom att installera, använda eller på annat sätt komma åt tjänsten accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda eller på annat sätt komma åt tjänsten. För att undvika tvivel är det inte möjligt att använda tjänsten om det är förbjudet enligt lokal lagstiftning.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor och dess integritetspolicy när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på Pragmatic Play-tjänsten. Du anses ha accepterat dessa ändringar om du fortsätter att använda tjänsten. Om du när som helst inte accepterar någon av den aktuella versionen av våra användarvillkor eller integritetspolicy (eller andra policyer som fastställts av Pragmatic Play eller andra relaterade till din användning av tjänsterna) upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart och du måste omedelbart sluta använda tjänsten.

 1. LICENS
  1.  Licensiering och begränsningar

Med förbehåll för ditt avtal och fortsatta överensstämmelse med dessa användarvillkor och andra relevanta Pragmatic Play-villkor beviljar vi dig en icke-exklusiv och icke-överförbar begränsad licens med förbehåll för följande begränsningar för tillgång till och användning av tjänsten för din egen kommersiella syften. Du godkänner härmed att inte använda tjänsten för något annat syfte.

Följande begränsningar gäller för användningen av tjänsten:

Du får inte att använda tjänsten om du är under 18 år (eller den lagliga åldern för att spela i den jurisdiktion där du bor om detta är högre). Du måste begränsa användningen av minderåriga och kommer att neka tillgång för barn under 18 år (eller den lagliga åldern att spela i den jurisdiktion där de bor, beroende på vilket som är högre). Du accepterar det fulla ansvaret för obehörig användning av tjänsten av minderåriga.

Du får inte använda tjänsten om du tidigare har tagits bort av Pragmatic Play eller tidigare har förbjudits att spela spel från Pragmatic Play.

Du får endast använda tjänsten för icke-kommersiella ändamål. Du får inte använda Tjänsten för att annonsera, begära eller överföra kommersiella annonser (inklusive kedjebrev, oönskad e-post, skräppost eller upprepade meddelanden) till någon. Du får inte använda Tjänsten eller någon av dess delar (inklusive men inte begränsat till, bilder, grafik och titlar) i samband med andra spel, produkter, tjänster eller programvara utan skriftligt medgivande från Pragmatic Play.

Som ett villkor för din användning av tjänsten garanterar du Pragmatic Play att du inte kommer att använda tjänsten för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor. Du får inte använda Tjänsten på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsten eller störa andra parters användning av Tjänsten. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som avsiktligt görs tillgänglig av tjänsten. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten, Tjänstens servrar eller andra databaser som är associerade med Tjänsten. Om vi ​​känner att detta bryts rapporterar vi alla överträdelser till lämpliga brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott mot användarvillkoren upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

All användning av tjänsten som bryter mot dessa begränsningar är strängt förbjuden och kan leda till omedelbar återkallelse av din licens. Du kommer också att hållas ansvarig för ditt brott mot lagen. Du samtycker till att du under inga omständigheter kommer att:

 • Delta i handlingar som Pragmatic Play anser vara i konflikt med tjänstens avsikt eller använd Pragmatic Plays kundtjänst felaktigt.
 • Använd automatiseringsprogramvara, hackar, modifieringar eller annan obehörig programvara från tredje part som är utformad för att modifiera eller störa tjänsten eller något Pragmatic Play-spel utan vårt skriftliga medgivande.
 • Störa, överbelasta eller hjälpa till att koppla bort eller överbelasta någon dator eller server (”Server”) som används för att stödja tjänsten eller någon annan Pragmatic Play-spelmiljö.
 • Skapa, hjälpa eller delta i någon form av attack, inklusive, men inte begränsat till, distribution av virus, förnekande av åtkomst till Tjänsten eller något annat försök att störa Tjänsten eller någon annan parts användning av Tjänsten.
 • Försök att få obehörig åtkomst till tjänsten, servrarna eller något nätverk som är anslutet till tjänsten på något annat sätt än användarplattformen som tillhandahålls av Pragmatic Play.
 • Ge information som är våldsam, hotfull, obscen, förtalande, ärekränkande eller ras, sexuellt, religiöst eller på annat sätt stötande.
 • Försök till att trakassera, missbruka eller skada (eller förespråka eller uppmuntra trakasserier, missbruk eller skada) någon person eller grupp, inklusive anställda från Pragmatic Play och deras kundtjänstrepresentanter.
 • Gör tillgängligt material eller information från tjänsten som bryter mot upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, integritetsrätt, klagomål eller annan rättighet för någon person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, alla Pragmatic Play-anställda.
 • Försök att separera, dechiffrera eller på annat sätt försöka härleda koden för all underliggande programvara eller annan immateriell egendom som används för att tillhandahålla Tjänsten.
 • Få information från tjänsten eller Pragmatic Play-spelet via en metod som inte uttryckligen tillåts av Pragmatic Play.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att avgöra vilket beteende som anses strida mot användarvillkoren för tjänsten eller användarvillkoren. Pragmatic Play förbehåller sig rätten att agera som ett resultat, vilket kan innebära att det är förbjudet att använda delar av eller hela tjänsten.

1.2 Avstängning och stängning av konto och tjänst

Utan att begränsa andra sätt kan Pragmatic Play begränsa, stänga av, avsluta, modifiera eller ta bort konton eller tillgång till vår tjänst (eller delar därav) utan föregående meddelande om du (eller om Pragmatic Play misstänker dig) inte följer användarvillkoren eller av annan misstanke om olaglig eller felaktig användning av tjänsten.

Utan att begränsa några andra åtgärder kan vi begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten, förbjuda åtkomst till våra spel och webbplatser och deras innehåll, tjänster och verktyg, ta bort eller försena vårt innehåll och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att hindra användare från att komma åt tjänsten. Detta kommer att hända om vi tror att användaren skapar risker eller möjliga juridiska skyldigheter som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller agerar i strid med våra användarvillkor på något annat sätt.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att när som helst sluta erbjuda och/eller stödja tjänsten eller något speciellt spel som ingår i tjänsten. Detta upphör automatiskt din rätt att använda tjänsten eller någon del av den. I ett sådant fall och för att undvika tvivel är Pragmatic Play inte skyldig att ge ersättning, förmåner eller någon annan form av kompensation till användare.

 1. ÄGANDERÄTT

2.1 Immateriella rättigheter

Alla rättigheter, titlar och intresse för och till tjänsten (inklusive men inte begränsat till webbdesign, text, grafik, bilder, spel, titlar, datorkoder, teman, objekt, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialog, koncept, illustrationer, animationer, ljud, musik, visuella effekter, driftsmetoder, moraliska rättigheter, dokumentation, chatter, profilinformation, koder, programvara eller annan äganderätt) ägs eller licensieras av Pragmatic Play. Vi förbehåller oss alla rättigheter, inklusive men inte begränsade till, alla immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter i samband med våra spel och tjänsten. Du erkänner att du inte har rätt att reproducera tjänsten eller delar av den i någon form utan skriftligt medgivande från Pragmatic Play. Om något material laddas ner eller skrivs ut får det bara laddas ner till en enda persondator och utskrifter får endast skrivas ut för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk. Användning av tjänsten ger dig inte på något sätt del i immateriella rättigheter som ägs av oss eller av en tredje part. Inga rättigheter kommer att beviljas för användning eller reproduktion av titlar, varumärken eller logotyper om inte specifikt skriftligt tillstånd har givits av ägaren av dessa rättigheter. Varje överträdelse av detta krav som vi blir medvetna om kommer inom rimlig tid att meddelas till respektive ägare av immateriella rättigheter för att vidta lämpliga åtgärder och verkställighet.

2.2 Användarinnehåll

”Användarinnehåll” avser all kommunikation, bilder, ljud och allt material som du laddar upp eller vidarebefordrar via en Pragmatic Play-klient eller Tjänsten, eller när andra användare laddar upp eller vidarebefordrar, inklusive men inte begränsat till, meddelanden i chatten. Genom att använda eller skicka användarinnehåll när du använder tjänsten, bekräftar och garanterar du att vidarebefordran eller inlämning är (a) korrekt och inte konfidentiell; (b) inte bryter mot lagar, avtalsbegränsningar eller andra rättigheter för någon tredje part och att du har tillstånd från någon tredje part vars personliga information eller immateriella rättigheter visas i användarinnehållet; (c) inte innehåller virus, spionage, adware, maskar eller annan skadlig kod; (d) du bekräftar och samtycker till att all din personliga information i innehållet kan behandlas av Pragmatic Play när som helst i enlighet med dess integritetspolicy.

Pragmatic Play förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, granska, övervaka, förbjuda, redigera, radera, blockera åtkomst till eller på annat sätt göra användarinnehåll otillgängligt (inklusive, men inte begränsat till, ditt användarinnehåll) utan föregående meddelande när som helst.

 1. ANVÄNDARINNEHÅLL

3.1 Innehållsanalys

Pragmatic Play tar inte ansvar för uppförandet hos en användare som skickar användarinnehåll och tar inget ansvar för att övervaka tjänsten för olämpligt innehåll eller beteende. Vi kan inte övervaka allt användarinnehåll och gör därför inte det. Din användning av tjänsten sker på egen risk. Genom att använda tjänsten kan du utsättas för användarinnehåll som är stötande, obscent eller på annat sätt oförenligt med dina förväntningar. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av allt användarinnehåll som är tillgängligt i samband med tjänsten. Våra representanter eller teknik kan övervaka och/eller spela in din interaktion med tjänsten eller kommunikation (inklusive men inte begränsat till chatt) utan att meddela dig när du använder tjänsten.

Genom att acceptera dessa användarvillkor godkänner du härmed ovanstående övervakning och registrering. Du erkänner och samtycker till att du inte kan förvänta dig integriteten för något användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till chattmeddelanden eller röstkommunikation.

Om Pragmatic Play när som helst väljer att övervaka tjänsten utan förvarning för användaren, tar Pragmatic Play inget ansvar för användarinnehållet och avstår därmed från skyldigheten att ändra eller ta bort olämpligt användarinnehåll. Vi har rätten, men inte skyldigheten, att redigera, vägra att publicera eller ta bort användarinnehåll.

3.2 Andra medlemmars användning av information av tjänsten

Tjänsten kan innehålla olika forum, bloggar och chattforum där du kan skicka användarinnehåll, inklusive dina observationer och kommentarer om utvalda ämnen. Pragmatic Play kan inte garantera att andra medlemmar inte kommer att använda de idéer och information du delar. Därför, om du har en idé eller information som du vill hålla konfidentiellt och/eller inte vill att andra ska använda, dela inte den på tjänsten. Pragmatic Play har inget ansvar för att utvärdera, använda eller kompensera dig för idéer eller information som du väljer att dela.

Du är ensam ansvarig för den information som du delar i samband med tjänsten och som du delar med andra. Pragmatic Play kan avvisa, vägra att dela eller ta bort användarinnehåll av någon anledning, inklusive men inte begränsat till användarinnehåll som bryter mot Pragmatic Plays användarvillkor.

3.3 Licens

Du ger härmed Pragmatic Play en oåterkallelig, evig, överförbar, fullt betald, royaltyfri, världsomspännande licens (inklusive rätt att underlicensiera och dela med tredje part) och rätten att kopiera, reproducera, korrigera, anpassa, modifiera, skapa produkter från, tillverkar, kommersialiserar, publicerar, distribuerar, säljer, licensierar, underlicensierar, överför, hyr ut, sänder, offentlig visar, offentligt utför eller ger tillgång till elektronisk sändning, kommunicerar till allmänheten via telekommunikation, display i datorns minne och använda ditt användarinnehåll samt alla modifierade och härledda verk därav i samband med vår tillhandahållande av tjänsten, inklusive marknadsföring och kampanjer av tjänsten.

Du ger härmed också Pragmatic Play rätten att bemyndiga andra att utöva någon av de rättigheter som beviljats ​​Pragmatic Play enligt dessa användarvillkor. Du ger vidare Pragmatic Play rätten att använda ditt namn, din karaktär och all annan information och/eller material som ingår i användarvillkoren eller i samband med dessa i enlighet med vår integritetspolicy. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lag, avstår du från alla tilldelningsrättigheter och/eller moraliska rättigheter som du kan ha i ditt användarinnehåll, oavsett om ditt användarinnehåll ändras på något sätt. Pragmatic Play gör inte anspråk på äganderätt till ditt användarinnehåll och ingenting i dessa användarvillkor är avsedda för att begränsa de rättigheter du kan behöva använda och utnyttja ditt användarinnehåll. Pragmatic Play har ingen skyldighet att övervaka eller genomdriva dina immateriella rättigheter i enlighet med ditt användarinnehåll.

3.4 Interaktion mellan användare

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av tjänsten och andra parter som du interagerar med genom tjänsten och/eller Pragmatic Play-spel. Vi förbehåller oss rätten till, men har ingen skyldighet, att på något sätt engagera oss i dessa konflikter. Du kommer att samarbeta fullt ut med Pragmatic Play för att undersöka misstänkt, olaglig, bedräglig eller annan olämplig aktivitet.

Om du har en konflikt med en eller flera användare, befriar du oss (och vår styrelse, styrelseledamöter, ombud, dotterbolag, joint ventures och anställda) från anklagelser, anspråk och skadestånd (som ett direkt eller indirekt resultat därav) av något slag, känd och okänd, med ursprung i eller på något sätt kopplat till konflikten.

 • UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN

Du förstår att tjänsten är under ständig utveckling. Pragmatic Play kan kräva att du accepterar uppdateringar av tjänsten och av Pragmatic Play-spel. Du bekräftar och samtycker till att Pragmatic Play kan uppdatera tjänsten utan meddelande till dig. Du kan behöva uppdatera tredjepartsprogramvara då och då för att kunna använda tjänsten och spela Pragmatic Plays-spel.

 • FRISKRIVNING AV GARANTIER

Utan att begränsa Pragmatic Plays ansvar enligt avsnitt 6 nedan tillhandahålls tjänsten på en ”som den är” och ”som tillgänglig” för din användning utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsad till försäljningsgarantier, lämplighet för ett särskilt syfte, titel, icke-intrång och sådana som uppstår genom handel eller användning av handel. Pragmatic Play garanterar inte att du kommer åt eller använder tjänsten vid den tidpunkt eller plats du väljer; att tjänsten kommer att vara oavbruten och felfri; att brister kommer att åtgärdas; att spelet eller tjänsten inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter.

 • BEGRÄNSNING AV ANSVAR, ENDAST OCH EXKLUSIV ÅTGÄRD, SKADELÖSNING

Pragmatic Play är inte ansvarigt gentemot dig för indirekta, tillfälliga, följdmässiga, speciella eller andra liknande skador. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, intäktsförlust, förlorade vinster, försenade data eller affärsavbrott eller andra immateriella förluster (sådana förluster är berättigade) som uppstår från eller på något sätt relaterar till dessa användarvillkor eller själva tjänsten. Detta gäller oavsett om det är baserat på avtalsrätt, skadeståndsrätt eller annan juridisk teori, och om Pragmatic Play har underrättats om möjligheten till sådana skador. Pragmatic Play kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig för mer än det belopp du har betalat till Pragmatic Play i enlighet med dessa användarvillkor under de sex månader som föregår det datum då du först gör anspråk. Du bekräftar och samtycker till att om du inte har betalat något till Pragmatic Play under en sådan period, är ditt enda alternativ (och Pragmatic Plays ansvar) att avbryta din användning av Tjänsten i händelse av inkonsekvens med Pragmatic Play.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från vissa garantier eller andra begränsningar eller ansvarsfriskrivningar för vissa typer av skador. Därför kanske vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar inte gäller dig. I den utsträckning som Pragmatic Play potentiellt avstår från någon garanti eller avstår från sitt ansvar enligt beskrivningen som anges här, är omfattningen av Pragmatic Plays ansvar det minsta tillåtna enligt tillämplig lag. I synnerhet finns det inget i dessa användarvillkor som påverkar lagstadgade rättigheter för någon konsument, eller utesluter och begränsar, något ansvar för dödsfall eller personskada till följd av försummelse eller bedrägeri från Pragmatic Play.

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Pragmatic Play ofarligt för alla anspråk, avgifter, skador eller andra förluster, inklusive rimliga advokatavgifter, som begärs av en tredje part som härrör eller har uppstått som ett resultat av din användning av Tjänsten. Detta gäller även alla andra överträdelser av dig enligt dessa användarvillkor. Ovanstående gäller dock inte om brott mot rättigheterna inte kan hänföras till ditt avsiktliga eller försumliga uppförande.

 • LÄNKAR TILL TREDJEPARTSSIDOR

Pragmatic Play Games webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (”länkade webbplatser”). De länkade webbplatserna är inte under kontroll av Pragmatic Play och Pragmatic Play ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats. Detta gäller även länkar på den länkade webbplatsen, eller ändringar eller uppdateringar på den länkade webbplatsen. Pragmatic Play ansvarar inte för videosändningar eller andra former av kommunikation från den länkade webbplatsen. Pragmatic Play erbjuder bara dessa länkar till dig för din bekvämlighet, och inkluderingen av någon länk innebär inte att Pragmatic Play stöder webbplatsen eller någon anslutning till dess operatörer. Du bekräftar att Pragmatic Play inte kan hållas ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna eller för några konsekvenser som härrör från din tillgång till det. Du bekräftar också att sådan åtkomst eller användning av länkade webbplatser är enligt ditt eget val, ditt eget gottfinnande och risk.

 1. KONFLIKTSHANTERING OCH LAG

Om en konflikt uppstår mellan dig och Pragmatic Play, uppmuntrar vi dig att kontakta oss direkt. Dessa användarvillkor och eventuella konflikter som uppstår eller är relaterade till den eller integritetspolicyn eller tjänsten regleras i alla avseenden av Maltas lagar utan hänsyn till lagkonflikter.

 1. AVSKILJBARHET

Du och Pragmatic Play samtycker till att om någon del av dessa användarvillkor eller Pragmatic Play integritetspolicy anses vara olaglig eller inte kan verkställas helt eller delvis av en domstol med tillämplig jurisdiktion, kommer bedömningen att vara ineffektiv. Detta kommer dock endast att gälla om ogiltigförklaringen eller ogenomförbarheten av användarvillkoren eller integritetspolicy inte bryter mot någon lag och om den inte påverkar kritiska delar av villkoren, som kommer att förbli i full kraft och effekt.

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10.1 Tilldelning

Pragmatic Play kan tilldela eller delegera dessa användarvillkor och/eller Pragmatic Plays integritetspolicy helt eller delvis till någon person eller enhet när som helst med eller utan ditt samtycke. Du får inte tilldela eller delegera några rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren eller integritetspolicy utan Pragmatic Plays föregående skriftliga medgivande. Obehörig tilldelning och/eller delegering från dig är härmed ineffektivt.

10.2 Hela avtalet

Pragmatic Play och du har förstått användarvillkoren och tilläggspolicyerna, liksom alla dokument som uttryckligen ingår i det (inklusive integritetspolicy för Pragmatic Play). Dessa ersätter alla tidigare förståelser från parter om ämnet. Detta gäller oavsett om det är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, eller om det skapas av sed, praxis, policy eller prejudikat mellan dig och oss i samband med tjänsten.

10.3 Avbrott

Även om Pragmatic Play inte kräver eller tillämpar strikt överensstämmelse med dessa användarvillkor eller deras integritetspolicy (eller det saknas utövande av någon rättighet enligt dem), betyder det inte att Pragmatic Play har avstått från sin förmåga att tillämpa och genomdriva sitt bestämmelser när som helst.

Om Pragmatic Play väljer att avstå från någon bestämmelse, villkor eller krav i dessa användarvillkor eller i deras integritetspolicy, utgör det inte ett undantag från framtida skyldigheter att följa liknande bestämmelser, villkor eller krav.

Om inget annat anges skriftligt och uttryckligen i dessa användarvillkor, ska inga representationer, uttalanden, samtycken eller andra handlingar från Pragmatic Play tolkas som en ändring av dessa användarvillkor som är juridiskt bindande. Det motsatta gäller dock om det dokumenteras och undertecknas skriftligen av dig och en officiell representant för Pragmatic Play.

10.4 Meddelanden

Vi kan skicka meddelanden till dig på www.pragmaticplaygames.com eller genom andra kommunikationsmedel som du har gett oss. Alla meddelanden från dig under dessa användarvillkor eller Pragmatic Play integritetspolicy måste vara skriftliga och skickas till Pragmatic Play, 144 Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Alla meddelanden som du gör som inte överensstämmer med reglerna i detta avsnitt har ingen rättslig effekt.

10.5 Rättvisa rättsmedel

Du bekräftar att rättigheterna och skyldigheterna i dessa användarvillkor för Pragmatic Play är av en unik, oersättlig karaktär, vars förlust irreparabelt kommer att skada Pragmatic Play. Dessa kan inte jämföras med vanliga skador, så Pragmatic Play har rätt till ersättning eller annan rättvis befrielse (men är inte skyldig att skicka någon obligation, säkerhet eller bevis på skada) om du har brutit mot eller brutit mot dessa användarvillkor.

Du avstår oåterkalleligt från alla rättigheter att begära skadestånd eller annan rättvis lindring (eller begränsa driften av tjänsten eller ett Pragmatic Play-spel, utnyttja reklam eller andra väsentliga frågor eller utnyttja annat innehåll i tjänsten som används eller visas), och samtycker till att begränsa din rättighet till skadeståndsanspråk, begränsat av avsnitt 6 (om sådan finns).

10.6 Force Majeure

Pragmatic Play ansvarar inte för förseningar eller bristande prestanda på grund av skäl som ligger utanför rimlig kontroll av Pragmatic Play. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Guds handlingar, krig, terrorism, upplopp, embargon, handlingar från civila eller militära myndigheter, brand, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på transportanläggningar, bränsle, energi, arbete eller material.

Delta i Social Tournaments för att vinna riktiga kontantvinster!
Månatlig turnering
7,000€
Prispott
Slutar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Veckofinaler
2,000€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
350€
Prispott
Slutar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
350€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Dagliga
350€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Special
200€
Prispott
Slutar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Se mer
27
fler
turneringar!
Social Tournaments är ett gratis socialt casino där spelare kan testa våra spel innan de bestämmer sig för att spel för riktiga pengar hos licensierade B2C-operatörer. Spelare kan inte spela om det är olagligt att spela gratis med riktiga vinster. Socialtournaments.com är inte licensierat.
Senaste nyheterna

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi kan dela information om din användning av vår webbplats med analytiska partners som potentiellt associerar den med annan information som de har fått tillgång till genom din användning av deras tjänster. Genom att klicka på ”Acceptera” eller genom att fortsätta på webbplatsen utan att ändra dina inställningar, samtycker du till att ta emot alla cookies som vi använder på vår webbplats. Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Acceptera