นโยบายความเป็นส่วนตัว

V 1.0 – วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ www.pragmaticplaygames.com เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบข้อบังคับ (EU) 2016/679 แห่งรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ในเรื่องการคุ้มครองบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรีและการเพิกถอนคำสั่ง 95/46/EC (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – “GDPR”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าเราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและทราบว่ากฎหมายคุ้มครองคุณอย่างไร

 1. เราคือใคร
 2. ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ PragmaticPlay Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมอลตาโดยมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้ 144, Tower Road, Sliema SLM1604 Malta (“บริษัท” “เรา” “ของเรา”) วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่บริษัทรวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดจนสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 3. โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและส่งวิดีโอของคุณมา คุณรับรองว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
 4. บริษัทรับรองว่าเราผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศมอลตาในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม GDPR สำหรับคำขอหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ทางที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้: [email protected]
 5. การแจ้ง ความต้องการ คำขอ หรือการสื่อสารอื่นใดที่คุณส่งถึงบริษัทจะถูกส่งทางอีเมล์ไปที่ [email protected]
 6. และจะถือว่าได้รับการสื่อสารทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านทางอีเมล์ในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง
 • คำจำกัดความ

คำที่พิมพ์ด้วยตัวหนาในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ภายใต้ GDPR และจะมีการตีความตามนั้น นอกจากนี้ ให้ใช้คำจำกัดความต่อไปนี้:

 • ผู้เข้าร่วม – เข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์และส่งหรือต้องการส่งวิดีโอที่เกี่ยวกับชัยชนะครั้งใหญ่ของตนในเกมของบริษัท (“คุณ” “องคุณ”)
 • บริการ – บริการที่บริษัทจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์
 • เนื้อหา
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทปฏิบัติตามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโดยอธิบายถึงเงื่อนไขที่เราทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่ปรากฏทางออนไลน์บนเว็บไซต์ จะมีการแจ้งการแก้ไขที่สำคัญใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้คุณทราบ
 • หลักการประมวลผลข้อมูล
 • เราเคารพสิทธิพื้นฐานของคุณอย่างเต็มที่และถือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
 • เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมเท่านั้นและเรายังดำรงความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้
 • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมเท่านั้น
 • เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและได้รับการปรับปรุงหากจำเป็นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล การดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อลบหรือแก้ไขในทันทีในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ
 • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่รับประกันในความปลอดภัยโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม
 • โดยทั่วไปแล้ว เราปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

บริษัทรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการส่งวิดีโอ:

 • อีเมล
 • ประเทศของผู้ใช้งาน
 • ชื่อผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์:

 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วม
 • ข้อมูลการสื่อสารทั่วไป
 • ข้อมูลการเรียกดู
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณให้ไว้โดยตรงในระหว่างการโต้ตอบของคุณกับเรา
 • วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • การจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์
 • การยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
 • การตรวจจับ การสืบสวน และการป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ และการปกป้องสิทธิ์ของคุณและสิทธิ์ของบริษัท
 • การรวบรวม การประมวลผล และการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัทอาจนำไปใช้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว
 • บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายของคุณเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการค้า การตลาด และการโฆษณาบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สามผ่าน SMS โทรศัพท์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต แฟกซ์ จดหมาย โซเชียลมีเดีย และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่เหมาะสม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและ/หรือการวิเคราะห์ตลาดที่เป็นการอุปมาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ ความสนใจ ประสบการณ์ และ/หรือนิสัยของคุณในฐานะผู้บริโภค
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงเราตามที่อยู่ในการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ การเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนการเพิกถอน
 • ผู้รับข้อมูล
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ประมวลผลข้อมูลของเราดำเนินการภายใต้สัญญาที่บังคับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใดๆ นอกสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับที่อยู่ในสหภาพยุโรปและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการป้องกันที่เกี่ยวข้องสำหรับความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานบริหารอื่นๆ เรียกร้องให้เราดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและในกรณีอื่นใดที่เราผูกพันตามกฎหมาย บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานของรัฐตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 • ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
 • เพื่อรับรองในการใช้งานที่เหมาะสมและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อป้องกันการเข้าถึง การประมวลผล การลบ การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิได้เจตนา บริษัทใช้นโยบายภายในที่เหมาะสมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทางเทคนิค และเชิงขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดรวมทั้งมาตรฐานทางเทคนิคตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทนั้นดำเนินการในลักษณะที่รับประกันในการรักษาความลับและความปลอดภัยโดยคำนึงถึงการพัฒนาล่าสุด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตลอดจนความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตของบริษัทซึ่งมีภาระผูกพันที่เข้มงวดในการรักษาความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ตามหลักการการลดขนาดและการจำกัดการจัดเก็บข้อมูล
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เกี่ยวข้องหมดอายุในกรณีจำกัดดังต่อไปนี้:
  • ในกรณีที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ในกรณีที่มีการเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราต่อหน้าศาลที่มีอำนาจและหน่วยงานของรัฐอื่นใด
  • หลังจากพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา จะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลและระบบของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

10. สิทธิ์ของคุณ

 • คุณมีสิทธิ์ในการ:
 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว
 • ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือที่ขาดหายไป
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • ขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • คัดค้านการตัดสินใจที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้นรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณหรือส่งผลกระทบต่อคุณเป็นอย่างมาก
 • จะต้องส่งคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 10 นี้เป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ [email protected] 
 • เราจะตอบกลับคำขอใดๆ ของคุณภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากที่ได้รับคำขอดังกล่าว เมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกสอง (2) เดือนหากจำเป็นโดยคำนึงถึงความซับซ้อนของคำขอและจำนวนคำขออื่นๆ ที่รอดำเนินการ ในกรณีที่คำขอของคุณถูกปฏิเสธ เราจะชี้แจงเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
 • หากคำขอของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ: (ก) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการในการให้ข้อมูลหรือสื่อสารหรือดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือ (ข) ปฏิเสธคำขอของคุณ
 • หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่ส่งคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลดังกล่าว
 • หากสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: https://idpc.org.mt/

11. ภาระหน้าที่ของคุณ

 • โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่าคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ นอกจากนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปรับปรุงและมีความถูกต้อง
 • หากพบว่าคุณละเมิดภาระหน้าที่ของคุณหรือหากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์หรือขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทางใดทางหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบวิดีโอใดๆ ที่ส่งมาและปิดบัญชีใดๆ ที่อาจมีการสร้างขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. คุกกีั
 2. เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา – สิ่งนี้ควรเชื่อมโยงกับนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา 

เข้าร่วมการแข่งขันSocial Tournaments เพื่อรับรางวัลเงินสดจริงฟรี!
การแข่งขันรายเดือน
7,000€
รางวัลรวม
สิ้นสุดในอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รอบชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์
2,000€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
350€
รางวัลรวม
สิ้นสุดในอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
200€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
200€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
350€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
200€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
200€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รายวัน
350€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
พิเศษ
200€
รางวัลรวม
เริ่มใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เข้าร่วม
25
รายการ
ทัวร์นาเมนต์!
Socialtournaments.com is a free to play social casino designed to let players try our games before they decide to play for real money wagers with licensed B2C operators. Players are not eligible to play where free play games with prizes are prohibited. Socialtournaments.com is unlicensed.
ข่าวล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา เราสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของเรากับพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้หรือข้อมูลที่พวกเขารวบรวมจากการใช้บริการของพวกเขา การคลิก “ยอมรับ” หรือใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าแสดงว่าคุณตกลงที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา

ยอมรับ