Brugervilkår

Version 1.0

19. februar 2021

Betingelserne i denne aftale (”Brugervilkår”) styrer forholdet mellem dig og Pragmatic Play (efterfølgende omtalt som ”Pragmatic Play”, ”os” eller ”vi”) vedrørende dit brug af Pragmatic Play’s spil, hjemmeside og andre relaterede tjenester (”Tjenesten”). Brug af Tjenesten er også underlagt Pragmatic Play’s privatlivspolitik, som er indarbejdet i og skal betragtes som en integreret del af disse brugervilkår.

Inden du gør brug af eller får adgang til Tjenesten, hvilket inkluderer al brug af Pragmatic Play’s hjemmeside og spil, skal du acceptere disse brugervilkår og privatlivspolitik. Ved at gøre brug af Tjenesten, angiver du, at du er 18 år (eller den lovlige alder for at spille i den jurisdiktion, hvor du bor, hvis denne er højere), og at du forstår og accepterer disse brugervilkår. Hvis du får adgang til Tjenesten fra en social platform, såsom Facebook, skal du overholde deres brugervilkår samt vores brugervilkår.

Ved at installere, bruge eller på anden vis få adgang til Tjenesten, accepterer du disse brugervilkår. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, bedes du ikke anvende eller på anden måde få adgang til Tjenesten. For at undgå tvivl er brug af Tjenesten ikke muligt, hvis det er forbudt i henhold til den lokale lovgivning.

Pragmatic Play forbeholder sig retten til efter eget ønske at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse brugervilkår og dets privatlivspolitik til enhver tid ved at offentliggøre de ændrede vilkår på Pragmatic Play Tjenesten. Du anses for at have accepteret disse ændringer, hvis du fortsat bruger Tjenesten. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt ikke accepterer noget af den gældende version af vores brugervilkår eller privatlivspolitik (eller andre politikker fastlagt af Pragmatic Play eller andre, der relaterer til din brug af Tjenesterne), ophører din ret til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt, og du skal straks stoppe med at anvende Tjenesten.

 1. LICENS
  1. Tildeling af licens og begrænsninger

Med forbehold for din aftale og fortsat overholdelse af disse brugervilkår og andre relevante Pragmatic Play politikker, giver vi dig en ikke-eksklusiv og ikke-overførlig begrænset licens med forbehold for nedenstående begrænsninger for adgang til og brug af Tjenesten til dine egne ikke-kommercielle formål. Du accepterer hermed ikke at bruge Tjenesten til noget andet formål.

Følgende begrænsninger gælder for brug af Tjenesten:

Du vil ikke gøre brug af Tjenesten, hvis du er under 18 år (eller den lovlige alder for at spille i den jurisdiktion, hvor du bor, hvis denne er højere). Du skal begrænse mindreåriges brug og vil nægte adgang for børn under 18 år (eller den lovlige alder for at spille i den jurisdiktion, hvor de bor, hvis denne er højere). Du accepterer det fulde ansvar for mindreåriges uautoriserede brug af Tjenesten.

Du må ikke bruge Tjenesten, hvis du tidligere er blevet fjernet af Pragmatic Play, eller tidligere har fået forbud mod at spille spil fra Pragmatic Play.

Du må kun bruge Tjenesten til ikke-kommercielle formål. Du må ikke bruge Tjenesten til at reklamere, anmode om eller transmittere kommercielle reklamer (herunder kædebreve, uønskede e-mails, spam e-mails eller gentagne meddelelser) til nogen. Du må ikke bruge Tjenesten eller nogen af dens dele (inklusiv, men ikke begrænset til, billeder, grafik og titler) i forbindelse med andre spil, produkter, tjenester eller software uden Pragmatic Plays skriftlige samtykke til dette.

Som en betingelse for din brug af Tjenesten, garanterer du overfor Pragmatic Play, at du ikke vil bruge Tjenesten til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse brugervilkår og betingelser. Du må ikke bruge Tjenesten på nogen måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenesten, eller forstyrre andre parters brug af Tjenesten. Du må ikke skaffe eller forsøge at få materiale eller information på nogen måde, der med vilje er gjort utilgængeligt af Tjenesten. Du må ikke forsøge at få uautoriseret afgang til Tjenesten, Tjenestens servere eller andre databaser, der er forbundet med Tjenesten. Hvis vi fornemmer, at dette overtrædes, vil vi rapportere enhver overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af et sådan brud af brugervilkårene, ophører din ret til at bruge Tjenesten straks.

Enhver brug af Tjenesten, der strider imod disse begrænsninger, er strengt forbudt og kan resultere i øjeblikkelig tilbagekaldelse af din licens. Du vil også skulle stå til ansvar for din overtrædelse af lovgivningen. Du accepterer, at du under ingen omstændigheder vil:

 • Gøre noget, som Pragmatic Play anser for at være i konflikt med Tjenestens hensigt eller bruge Pragmatic Plays kundeservice på fejlagtigt vis.
 • Bruge automatiseringssoftware, hacks, modificeringer eller enhver anden uautoriseret tredjepartssoftware, der er designet til at ændre eller forstyrre Tjenesten eller et Pragmatic Play spil, uden at have skriftligt samtykke fra os.
 • Afbryde, overbelaste eller hjælpe til afbrydelse eller overbelastningen af enhver computer eller server (”Server”), der bruges til at understøtte Tjenesten eller et andet Pragmatic Play spilmiljø.
 • Oprette, hjælpe eller blive involveret i enhver form for angreb, herunder, men ikke begrænset til, distribution af virus, benægtelse af adgang til Tjenesten eller andre forsøg på at forstyrre Tjenesten eller en anden parts brug af Tjenesten.
 • Forsøge at få uautoriseret adgang til Tjenesten, Serverne eller netværk, der er forbundet til Tjenesten på andre måder end den brugerplatform, der leveres af Pragmatic Play.
 • Komme med informationer, der er voldelige, truende, uanstændige, ærekrænkende, injurierende eller racemæssige, seksuelt, religiøst eller på anden måde stødende.
 • Forsøge at chikanere, misbruge eller skade (eller være fortaler eller tilskynder til chikane, misbrug eller skade) på en person eller gruppe, inklusiv Pragmatic Play medarbejdere og deres kundeservicemedarbejdere.
 • Gøre materiale eller information fra Tjenesten tilgængeligt, der krænker ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, ret til privatliv, reklamationsret eller en anden rettighed for enhver person eller enhed, inklusiv, men ikke begrænset til, alle Pragmatic Play medarbejdere.
 • Forsøge at adskille, dechifrere eller på anden måde forsøge at udlede koden til enhver underliggende software eller anden intellektuel ejendom, der bruges til at levere Tjenesten.
 • Indhente oplysninger fra Tjenesten eller Pragmatic Play spil via en metode, der ikke er udtrykkeligt tilladt af Pragmatic Play.

Pragmatic Play forbeholder sig retten til at bestemme, hvilken adfærd, der anses for at være i strid mod reglerne for brug af Tjenesten eller brugervilkårene. Pragmatic Play forbeholder sig retten til at handle som et resultat, hvilket kan omfatte, at du får forbud mod at bruge dele af eller hele Tjenesten.

 1. Suspension og nedlukning af konto og tjeneste

Uden at begrænse andre midler kan Pragmatic Play begrænse, suspendere, opsige, ændre eller slette konti eller adgang til vores Tjeneste (eller dele af denne) uden forudgående varsel, hvis du (eller hvis Pragmatic Play mistænker, at du) ikke overholder brugervilkårene eller ved anden mistanke om ulovlig eller forkert brug af Tjenesten.

Uden at begrænse vores andre retsmidler, kan vi begrænse, suspendere eller opsige Tjenesten, forbyde adgang til vores spil og hjemmesider og deres indhold, tjenester og værktøj, fjerne eller forsinke vores indhold og tage tekniske og juridiske skridt for at forhindre brugere i adgang til Tjenesten. Dette vil ske, hvis vi mener, at brugeren skaber risiko eller mulige juridiske forpligtelser, der krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller handler i strid mod vores brugervilkår på anden vis.

Pragmatic Play forbeholder sig retten til at stoppe med at tilbyde og/eller støtte Tjenesten eller et bestemt spil, som er en del af Tjenesten på hvilket som helst tidspunkt. Dette vil automatisk medføre, at din ret til at bruge Tjenesten eller en del af denne ophører. I et sådant tilfælde og for at undgå tvivl, er Pragmatic Play ikke forpligtet til at yde refusion, fordele eller anden form for kompensation til brugere.

 • EJERSKAB

2.1 Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle rettigheder, titler og interesse i og til Tjenesten (inklusiv men ikke begrænset til design på hjemmesiden, tekst, grafik, billeder, spil, titler, computerkoder, temaer, objekter, karakterer, karakternavne, historier, dialog, koncepter, illustrationer, animationer, lyde, musik, visuelle effekter, betjeningsmetoder, moralske rettigheder, dokumentation, in-game chat, profiloplysninger, koder, software eller andre ejendomsrettigheder) ejes af eller har licens fra Pragmatic Play. Vi forbeholder os alle rettigheder, inklusiv, men ikke begrænset til, alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder i forbindelse med vores spil og Tjenesten. Du anerkender, at du ikke har ret til at reproducere Tjenesten eller dele af denne i nogen som helt form uden Pragmatic Plays skriftlige samtykke. Hvis noget materiale downloades eller udskrives, må det kun downloades til en enkelt personlig computer, og udskrifter må kun udskrives til eget personligt og ikke-kommercielt brug. Brug af Tjenesten giver under ingen omstændigheder dig nogen andel i intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af os eller af en tredjepart. Ingen rettigheder vil tildeles til brug eller reproduktion af titler, varemærker eller logoer, medmindre der er givet specifik skriftlig tilladelse af ejeren af de pågældende rettigheder. Enhver overtrædelse af dette, som vi bliver opmærksomme på, vil blive meddelt indenfor rimelig tid til den respektive immaterielle rettighedsindehaver, så vedkommende passende kan håndtere og håndhæve episoden.

2.2 Brugerindhold

”Brugerindhold” betyder enhver kommunikation, billeder, lyde og alt det materiale, som du uploader eller videresender via en Pragmatic Play klient eller Tjenesten, eller som andre brugere uploader eller videresender, inklusiv, men ikke begrænset til, beskeder i chat. Ved at anvende eller sende brugerindhold, mens du bruger Tjenesten, bekræfter og garanterer du, at videre- eller indsendelse er (a) nøjagtig, og ikke fortrolig; (b) ikke i strid med nogen love, kontraktmæssige begrænsninger eller andre rettigheder fra en tredjepart, og at du har tilladelse fra enhver tredjepart, hvis personlige oplysninger eller intellektuelle ejendomsret fremgår i brugerindholdet; (c) ikke indeholder virusser, spionage, adware eller andre ondsindede koder; (d) du anerkender og accepterer, at alle dine personlige oplysninger i indholdet til enhver tid kan blive behandlet af Pragmatic Play i overensstemmelse med dets privatlivspolitik.

Pragmatic Play forbeholder sig retten til efter eget ønske at gennemgå, overvåge, forbyde, redigere, slette, spærre adgang til eller på anden måde gøre brugerindhold utilgængeligt (inklusiv, men ikke begrænset til, dit brugerindhold) uden forudgående varsel på ethvert tidspunkt.

 • BRUGERINDHOLD

3.1 Analyse af indhold

Pragmatic Play fralægger sig alt ansvar for en brugers adfærd, som indsender brugerindhold, og påtager sig intet ansvar for overvågning af Tjenesten for upassende indhold eller adfærd. Vi kan ikke overvåge alt brugerindhold, og gør det derfor ikke. Din brug af Tjenesten sker på eget ansvar. Ved at bruge Tjenesten, kan du blive udsat for brugerindhold, der er stødende, uanstændigt eller på anden måde ikke i overensstemmelse med dine forventninger. Du bærer alle risici, der er forbundet med brugen af alt brugerindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med tjenesten. Vores repræsentanter eller teknologi kan overvåge og/eller registrere din interaktion med Tjenesten eller kommunikation (inklusiv, men ikke begrænset til, meddelelser i chat) uden at give dig besked, når du bruger Tjenesten.

Ved at acceptere disse brugervilkår, giver du hermed samtykke til overstående overvågning og registrering. Du anerkender og accepterer, at du ikke kan forvente privatlivets fred i forbindelse med håndtering af brugerindhold, inklusiv men ikke begrænset til stemmekommunikation eller meddelelser i chat.

Hvis Pragmatic Play på et tidspunkt vælger at overvåge Tjenesten uden meddelelse til brugeren, påtager Pragmatic Play sig ikke noget ansvar for brugerindhold og fralægger sig dermed enhver forpligtelse til at ændre eller fjerne upassende brugerindhold. Vi har ret, men ikke pligt til, at redigere, nægte at poste eller fjerne enhver form for brugerindhold.

3.2 Andre medlemmers informationsbrug af Tjenesten

Tjenesten kan indeholde forskellige forums, blogs og chat forums, hvor du kan sende brugerindhold, herunder dine observationer og kommentarer til udvalgte emner. Pragmatic Play kan ikke garantere, at andre medlemmer ikke bruger de idéer og oplysninger, som du deler. Hvis du har en ide eller information, som du ønsker at holde fortrolig og/eller ikke ønsker, at andre skal bruge, skal du derfor ikke dele det på Tjenesten. Pragmatic Play har intet ansvar for at evaluere, bruge eller kompensere dig for idéer eller oplysninger, som du vælger at dele.

Du er eneansvarlig for de oplysninger, som du deler i forbindelse med Tjenesten, og som du deler med andre. Pragmatic Play kan afvise, nægte at dele eller slette alle former for brugerindhold af forskellige årsager, inklusiv men ikke begrænset til brugerindhold, der strider imod Pragmatic Play’s brugervilkår.

3.3 Licens

Du giver hermed Pragmatic Play en uigenkaldelig, evig, overførbar, fuldt betalt, royaltyfri, verdensomspændende licens (inklusiv retten til underlicens og videredeling med en tredjepart) og ret til at kopiere, reproducere, rette, tilpasse, ændre, skabe produkter fra, fremstille, kommercialisere, offentligere, distribuere, sælge, licensere, underlicensere, overføre, lease, videresende, offentlige vise eller give adgang til elektronisk udsendelse, fremvise, gemme i computerhukommelse og bruge dit brugerindhold på enhver måde, såvel som alle afledte værker deraf i forbindelse med vores levering af Tjenesten, inklusiv markedsføring og promovering af Tjenesten.

Du giver hermed også Pragmatic Play ret til at bemyndige andre til at udøve nogen af de rettigheder, der er tildelt Pragmatic Play i henhold til disse brugervilkår. Du giver yderligere Pragmatic Play retten til at bruge dit navn, din karakter og enhver anden information og/eller materiale, der er inkluderet i brugervilkårene eller i forbindelse med disse i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Med undtagelse af det, der er forbudt ved lov, giver du afkald på alle tildelingsrettigheder og/eller moralske rettigheder, du måtte have i dit brugerindhold, uanset om dit brugerindhold ændres på nogen måde. Pragmatic Play hævder ikke nogen ejerskabsrettigheder til dit brugerindhold og intet i disse brugervilkår er beregnet til at begrænse de rettigheder, du måtte have til at bruge og udnytte dit brugerindhold. Pragmatic Play er ikke forpligtet til at overvåge eller håndhæve dine intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til dit brugerindhold.

3.4 Interaktion mellem brugere

Du er fuldstændig ansvarlig for din interaktion med andre brugere af Tjenesten og andre parter, som du interagerer med gennem Tjenesten og/eller Pragmatic Plays spil. Vi forbeholder os retten til, men forpligter os ikke til, at blive involveret i nogen form for uoverensstemmelser. Du vil fuldt ud samarbejde med Pragmatic Play for at undersøge enhver formodet, ulovlig, svigagtig eller anden upassende aktivitet.

Hvis du har uoverensstemmelser med en eller flere brugere, frigør du os (og vores bestyrelse, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) fra anklager, krav og skader (som direkte eller indirekte resultat deraf) af enhver art, kendt og ukendt, der stammer fra eller på nogen som helst måde er forbundet til uoverensstemmelsen.

 • OPDATERINGER AF TJENESTEN

Du forstår, at Tjenesten konstant udvikles. Pragmatic Play kan kræve, at du accepterer opdateringer af Tjenesten og af Pragmatic Plays spil. Du anerkender og accepterer, at Pragmatic Play kan opdatere Tjenesten uden at underrette dig. Det kan være nødvendigt, at du opdaterer tredjepartssoftware fra tid til anden for at kunne bruge Tjenesten og spille Pragmatic Plays spil.

 • FRASKRIVELSE AF GARANTIER

Uden at begrænse Pragmatic Plays ansvar i henhold til afsnit 6 nedenfor, leveres Tjenesten på et ”som det er” og ”som tilgængeligt” basis for din brug uden nogen form for garanti, udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv men ikke begrænset til garantier for salg, behovsopfyldelse, titel, ikke-krænkelse og dem, der opstår som følge af handel eller brug af handel. Pragmatic Play garanterer ikke, at du vil få adgang til eller bruge Tjenesten på det tidspunkt eller sted, du vælger; at Tjenesten vil være uafbrudt og fejlfri; at mangler vil blive rettet; at spillet eller Tjenesten ikke indeholder virus eller andre skadelige komponenter.

 • BEGRÆNSNING AF ANSVAR, ALENE OG EKSKLUSIV RETSMIDDEL, ERSTATNING

Pragmatic Play er ikke ansvarlig overfor dig for indirekte, tilfældige, følgeskader, specielle eller andre lignende skader. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tab af indtægter, tabt fortjeneste, forsinket data eller forretningsafbrydelser, eller andre immaterielle tab (sådanne tab er dog kvalificeret), der stammer fra eller på nogen måde relaterer til disse brugervilkår eller selve Tjenesten. Dette gælder, hvad enten det er baseret på kontrakt, erstatningsret eller anden juridisk teori, og hvorvidt Pragmatic Play er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Pragmatic Play hæfter sig ikke overfor dig for mere end det beløb, du har betalt til Pragmatic Play i overensstemmelse med disse brugervilkår i de seks måneder umiddelbart forud for den dato, hvor du først sætter et krav. Du anerkender og accepterer, at hvis du ikke har betalt noget til Pragmatic Play i en sådan periode, er din eneste mulighed (og Pragmatic Plays ansvar) at stoppe din brug af Tjenesten, hvis der opstår uoverensstemmelser med Pragmatic Play.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller andre begrænsninger eller fralæggelse af ansvar i forbindelse med visse typer af skader. Derfor gælder nogle af de ovenstående ansvarsfraskrivninger og begrænsninger muligvis ikke for dig. I det omfang Pragmatic Play potentielt ikke fraskriver nogen garanti eller fralægger sit ansvar som beskrevet heri, er omfanget af Pragmatic Plays ansvar det mindste, der er tilladt i henhold til gældende lov. Der er især intet i disse brugervilkår, der påvirker de lovbestemte rettigheder for nogen forbruger, eller udelukker og begrænser, ethvert ansvar for død eller personskade, der skyldes uagtsomhed eller bedrageri fra Pragmatic Play.

Du accepterer at mindske skade, forsvare og holde Pragmatic Play uskadeligt for ethvert krav, beskyldning, skader eller andre tab, herunder rimelige advokatsalærer, hævdet af en tredjepart, der skyldes eller er opstået som følge af dit brug af Tjenesten. Dette gælder også for enhver anden overtrædelse af dig i henhold til disse brugsbetingelser. Det foregående gælder dog ikke, hvis krænkelse af rettighederne ikke kan tilskrives din forsætlige eller uagtsomme opførsel.

 • LINKS TIL TREDJEPARTSIDER

Pragmatic Play Games hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider (”linkede hjemmesider”). De linkede hjemmesider er ikke under kontrol af Pragmatic Play, og Pragmatic Play er ikke ansvarlig for indholdet på en linket hjemmeside. Dette gælder også for links på den linkede hjemmeside, eller ændringer eller opdateringer på den linkede hjemmeside. Pragmatic Play er ikke ansvarlig for videoudsendelser eller andre former for formidling fra den linkede hjemmeside. Pragmatic Play tilbyder kun disse links til dig for at gøre det lettere for dig, og inkluderingen af ethvert link er ikke lig med godkendelse af hjemmesiden fra Pragmatic Play eller nogen tilknytning til dets operatører. Du anerkender, at Pragmatic Play ikke kan holdes ansvarlig for indholdet på de linkede hjemmesider eller for nogen konsekvens, der følger af, at du får adgang til denne. Du anerkender også, at sådan adgang eller brug af linkede hjemmesider er efter dit eget valg, overvejelse og risiko.

8. KONFLIKSHÅNDTERING OG LOV

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem dig og Pragmatic Play, opfordrer vi dig til at kontakte os direkte først. Disse brugervilkår og uoverensstemmelser, der opstår eller er relateret til den eller privatlivspolitikken eller Tjenesten, styres i alle henseender af Maltas lovgivning uden hensyntagen til lovkonflikter.

9. KLAUSUL OM ADSKILLELSE

Pragmatic Play og dig er enige om, at hvis en del af disse brugervilkår eller Pragmatic Plays privatlivspolitik vurderes ulovlig eller uigennemførlig helt eller delvist af en domstol med gældende jurisdiktion, vil vurderingen være ineffektiv. Dette vil dog kun gælde, hvis ugyldigheden eller uigennemførligheden af brugervilkårene eller privatlivspolitikken ikke er i strid med nogen lov, og hvis det ikke påvirker afgørende dele af vilkårene, som fortsat vil være fuldt gældende.

10. GENERELLE BESTEMMELSER

10.1 Overdragelse af rettigheder

Pragmatic Play kan tildele eller delegere disse brugervilkår og/eller Pragmatic Plays privatlivspolitik helt eller delvist til enhver person eller enhed til enhver tid med eller uden dit samtykke. Du må ikke overdrage eller delegere nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til brugervilkårene eller privatlivspolitikken uden Pragmatic Plays forudgående skriftlige samtykke. Enhver uautoriseret tildeling og/eller delegering fra dig er hermed ineffektiv.

10.2 Hele aftalen

Pragmatic Play og dig har forstået brugervilkårene og de supplerende politikker, samt alle dokumenter, der udtrykkeligt indgår heri (inklusive privatlivspolitikken fra Pragmatic Play). Disse erstatter alle tidligere forståelser fra parter om emnet. Dette gælder hvad enten det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, eller om det er skabt af skik, praksis, politik eller præcedens mellem dig og os i forbindelse med Tjenesten.

10.3 Frafald

Selvom Pragmatic Play ikke kræver eller håndhæver streng overholdelse af disse brugervilkår eller deres privatlivspolitik (eller der er manglende udøvelse af nogen ret i henhold til dem), betyder det ikke, at Pragmatic Play har givet afkald på at kunne anvende og hævde bestemmelser fra denne på ethvert tidspunkt.

Vælger Pragmatic Play at frafalde en bestemmelse, betingelser eller krav i disse brugervilkår eller i deres privatlivspolitik, medfører det ikke en frafaldelse af fremtidige forpligtelser til at overholde lignende bestemmer, betingelser eller krav.

Medmindre det fremgår skriftligt og udtrykkeligt i disse brugervilkår, skal ingen repræsentationer, erklæringer, samtykker eller andre handlinger fra Pragmatic Play tolkes som en ændring af disse brugervilkår, der vil være juridisk bindende. Det modsatte gælder dog, hvis det er skriftligt dokumenteret og underskrevet af dig og en officiel repræsentant fra Pragmatic Play.

10.4 Meddelelser

Vi må sende dig meddelelser på www.pragmaticplaygames.com eller via andre kommunikationsmidler, som du har givet til os. Alle meddelelser fra dig i henhold til disse brugervilkår eller Pragmatic Plays privatlivspolitik skal være skriftlig og sendes til Pragmatic Play, 144 Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Enhver meddelelse du giver, der ikke overholder reglerne i dette afsnit, har ingen juridisk virkning.

10.5 Retfærdige retsmidler

Du anerkender, at rettighederne og forpligtelserne i disse brugervilkår fra Pragmatic Play er af en unik uerstattelig art, hvis tab uopretteligt vil skade Pragmatic Play. Disse kan ikke sammenlignes med almindelige skader, så Pragmatic Play er berettiget til erstatning eller anden retfærdig lettelse (men er ikke forpligtet til at sende nogen obligation, kaution eller bevis på skade) i tilfælde af, at du har brudt eller overtrådt disse brugervilkår.

Du giver uigenkaldeligt afkald på alle rettigheder til at søge erstatning eller anden retfærdig lettelse (eller begrænse driften af Tjenesten eller et Pragmatic Play spil, udnytte reklame- eller andre materialespørgsmål eller udnytte andet indhold fra Tjenesten, der bruges eller vises), og accepterer at begrænse din ret til krav for monetære skader, begrænset af afsnit 6 (hvis nogen).

10.6 Force Majeure

Pragmatic Play er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende udførelse som følge af årsager udenfor rimelig kontrol for Pragmatic Play. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, Guds handlinger, krig, terrorisme, optøjer, embargoer, handlinger fra civile eller militære myndigheder, brand, oversvømmelser, ulykker, strejker eller mangel på transportfaciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer.

Spil på Social Tournaments og vind rigtige pengepræmier!
Månedlig turnering
7,000€
Præmiepulje
Slutter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Ugentlig finale
2,000€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
350€
Præmiepulje
Slutter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
350€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
350€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Speciel
200€
Præmiepulje
Slutter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Se mere
27
flere
turneringer!
Social Tournaments er et gratis socialt casino, hvor spillere kan teste vores spil, før de beslutter sig for at spille dem for rigtige penge hos B2C operatører med licens. Spillere kan ikke spille, hvis det er ulovligt at spille gratis spil med rigtige gevinster. Socialtournaments.com har ikke licens.
Seneste nyheder

Vi anvender Cookies for at give dig din bedste oplevelse på vores hjemmeside. Vi kan dele information om din brug af vores hjemmeside med analytiske partnere, der potentielt sammenfører det med anden information, som de har fået adgang til via dit brug af deres servicer. Ved at klikke på ‘Accept’ eller ved at fortsætte på hjemmesiden uden at ændre dine indstillinger, giver du samtykke til at modtage alle de Cookies, som vi anvender på vores hjemmeside. Du kan på hvilket som helst tidspunkt ændre dine indstillinger for Cookies.

Accepter